-

Ordersystemen

Goed inzicht in de status van uw orders geeft antwoord op veel voorkomende vragen.
Naast het invoeren en aanmaken van orders en het plannen hiervan, kan software u ook ondersteunen bij het beheren van deze orders. U wilt misschien weten in welk stadium een order zich bevindt of u wilt afdelingen aansturen om een (deel)order in productie te nemen.

Door in een systeem vast te leggen welke deelorders er zijn en wat de status is van iedere (deel)order, krijgt u meer zicht en dus meer greep op uw organisatie. Inzicht betekent ook eenvoudiger communiceren met uw klanten. Ook wanneer een levertijd niet gehaald wordt. U bent daar dan immers eerder van op de hoogte.

In onze maatwerksoftware zijn er verschillende toepassingen mogelijk op het gebied van orderbeheer. U kunt zelf bijhouden wat de status van een order is. In een later stadium kan dit gekoppeld worden aan scanapparatuur, zodat direct bij het afronden van een deelorder in het systeem bekend is dat deze gereed is.

Met verschillende orderstatussen, kunt u overzichten opvragen van bijvoorbeeld:
  • alle lopende orders (hoe groot is de druk op uw productieproces)
  • alle orders die al wel zijn gepland, maar nog niet in productie zijn genomen (wat verwacht u de komende periode aan productie)
  • alle orders die de levertijd dreigen te overschrijden (met welke klanten moet u contact opnemen)
  • alle orders die zijn afgerond, maar nog niet zijn gefactureerd (wat moet uw administratieve afdeling nog doen)
  • alle orders die zijn afgerond, maar nog niet zijn geleverd (wat moet uw logistieke afdeling nog doen)
  • alle orders die zijn gefactureerd, maar nog niet zijn betaald (moet ik van een klant nog nieuwe orders aannemen)
Orderentry systemen zijn er op gericht zo snel en efficiënt mogelijk orders aan te maken.
Copyright © 2024 Sybit | Software op Maat. Alle rechten voorbehouden - Privacyverklaring